Napoli-Juventus: 3-2, le pagelle dei tifosi azzurri