Napoli-Juventus: 1-1, le pagelle dei tifosi azzurri