Juventus-Napoli: 3-1, le pagelle dei tifosi azzurri