Juventus-Napoli: 0-1, le pagelle dei tifosi azzurri