Marcatori Palermo


7 GOL
Nestorovski
4 GOL
Quaison
2 GOL
Rispoli
1 GOL
Chochev
Goldaniga
Jajalo
Trajkovski