Marcatori Palermo


10 GOL
Nestorovski
4 GOL
Quaison
3 GOL
Chochev
2 GOL
Rispoli
1 GOL
Goldaniga
Jajalo
Trajkovski